Důležité upozornění! 

Informace, které najdete na těchto webových stránkách, v mých online produktech nebo se dozvíte na konzultacích, mají pouze vzdělávací a informativní charakter.
Nenahrazují profesionální lékařskou péči.
Pokud má čtenář/čtenářka závažné nebo akutně vzniklé zdravotní obtíže, měl/měla by neprodleně vyhledat lékaře!

Pokud se některá doporučení (uvedená na těchto webových stránkách, v knihách, během konzultací, v programech) rozhodnete zařadit do svého života, měl by o tom být informován Váš ošetřující lékař, který vyhodnotí, zda jsou pro vás opatření vhodná či nikoliv.